Vi gjør oppmerksom på at informasjonen gitt i denne bloggen er ferskvare og således kan inneholde feil. Aksjoner som gjøres på grunnlag av denne er på eget ansvar. Telenor tar ikke ansvar for innhold gitt i eksterne lenker.

fredag 6. februar 2015

Oppsummering av nyhetsbildet for januar 2015

Året begynte roligere når det gjaldt alvorlige håndterte hendelser hos TSOC. I årets første måned ble det håndtert 237 hendelser, mot 338 i desember.

Antallet håndterte DDoS-angrep gikk imidlertid opp fra 155 i desember til 221 denne måneden. Etter at angrep via protokollen SSDP dominerte mot slutten av fjoråret, ser vi nå en større spredning i angrepsteknikker igjen som f.eks. DNS, Chargen og NTP. Noen av våre kunder ble denne måneden utsatt for et spesielt “angrep” som antakeligvis ikke er gjort med overlegg. Kina sensurerer hele sin del av Internett ved hjelp av “The Great Firewall of China.” I det siste har dette sensur-systemet virket ved at det tildeler tilfeldige IP-adresser til sider som er sensurerte. Svært populære sider og tjenester kan dermed ved en tilfeldighet få adresser til norske selskaper i en periode. Dette skjedde i januar og førte til store mengder uønsket trafikk til noen av våre kunder.

LizardSquad har også denne måneden vært i nyhetsbildet. I starten av januar opprettet de en tjeneste der en kan betale for å få utført DDoS-angrep. Tjenesten benytter seg hovedsaklig av kompromitterte routere hos bedrifter og privatpersoner. Samtidig ble det meldt at to medlemmer av grupperingen var arrestert, henholdsvis i Storbritannia og Finland.

USA innførte nye sanksjoner mot Nord-Korea etter datainnbruddet hos Sony Pictures Entertainment. Amerikanske myndigheter opplyste at de var sikre på at Nord-Korea stod bak, etter å ha fått hemmelige opplysninger fra sine etterretningstjenester. Dette er første gangen USA straffer et land for et cyber-angrep mot et amerikansk selskap.

Mange mener at at sikkerheten i Twitter for organisasjoner, der flere brukere benytter seg av samme konto, er for dårlig. Det er for eksempel ikke mulig å tilegne flere brukere til den samme kontoen, eller å gi forskjellige tilganger. Alle må benytte det samme brukernavnet og passordet. I det siste har mange firmaer og organisasjoner mistet kontrollen over Twitter-kontoen sin.

Etter angrepene i Paris tar statsministeren i UK, David Cameron, til orde for å forby chatte-programmer der myndighetene ikke kan få tilgang til kommunikasjonen. Han mener at risikoen ved at terrorister kan bruke disse til å planlegge angrep, uten at myndighetene oppdager det, er for stor. Cameron lover å gjennomføre dette forbudet dersom han blir gjenvalgt. Chatte-systemer som kan bli forbudt ved den nye loven er f.eks. iMessage, TextSecure og Telegram. Alle disse programmene skal ha ende-til-ende kryptering uten bakdører for myndigheter. Barack Obama har støttet utsagnene fra Cameron. Kina har allerede innført et slik forbud.

I Januar var det stor spredning av spam-eposter med malware som fører til at PCer blir infisert av ransomware/utpressingsprogramvare. Denne typen ransomware kalles CTB-locker og det skal være umulig å dekryptere filene igjen uten å betale løsepengene. E-posten ga seg f.eks. ut for å inneholde en fax pakket inn i en zip-fil. Det er imidlertid malware som gjemmer seg i zip-filen. Dersom denne startes, lastes ransomware-programmet ned og alle dokumenter og bilder på PCen krypteres. Vær forsiktig med å åpne vedlegg i e-poster og ta jevnlig backup av viktige filer.

Denne måneden dukket det også opp “ransomware” for webapplikasjoner! High-Tech Bridge rapporterte om malware for webservere som infiserer webapplikasjoner slik at data skrives kryptert til bakenforliggende databaser og dekrypteres automatisk ved henting. Bakmennene fjerner så krypteringsnøkkelen etter en. Webserveren vil da stoppe opp helt til offeret betaler penger for å få en kopi av nøkkelen.

22. januar ble det meldt om en ny svakhet i Adobe Flash. Svakheten ble allerede utnyttet aktivt til å ta kontroll over sårbare PCer gjennom exploit-kittet Angler. Adobe rettet svakheten etter få dager.


fredag 9. januar 2015

Oppsummering av nyhetsbildet for desember 2014

I desember var det en videre oppgang i håndterte hendelser; 338 hendelser ble registrert, mot 303 i november. Denne måneden er det trojanere som Emotet, Dridex, Andromeda og Asprox som dominerer. Mange av infeksjonene skjer fortsatt via e-post, og ofte er det makroer i Microsoft Office-produkter som benyttes for å infisere maskinene.

TSOC håndterte 155 DDoS-angrep i desember, ned fra 173 i november. Angrep utført ved hjelp av protokollen SSDP (Simple Service Discovery Protocol) dominerer nå, etter å ha hatt en stigning siden oktober. Denne typen angrep utnytter sårbarheter i routere og andre nettverksenheter for å generere angrepstrafikken. Denne måneden så vi også et angrep basert på DNS som har vært lite brukt i det siste. LizardSquad benyttet seg av denne angrepstypen da de angrep diverse spill-relaterte tjenester. Angrepet består i å gjøre tusenvis av DNS-oppslag fra kompromitterte hjemmeroutere. Adressen det spørres om er en tilfeldig generert adresse hos målet for angrepet, f.eks. 3rxa1ff5ot.angrepsmål.com. DNS-tjeneren som først blir spurt kjenner naturlig nok ikke til denne adressen og må spørre angrepsmålets DNS-tjener. Dette fører til at DNS-tjeneren til målet for angrepet blir overbelastet. I tillegg kan dette forårsake problemer også for DNS-serveren til ISPen, dersom den har mange kompromitterte routere i nettet som deltar i angrepet.

Hackergruppen LizardSquad har denne måneden utført DDoS-angrep mot flere spill-relaterte tjenester som X-Box Live og Playstatin Network. Angrepstrafikken ble generert ved hjelp av sårbart nettverksutstyr, og flere ISPer i norden har i desember hatt problemer da de har hatt kunder med kompromittert utstyr.

Nyhetsbildet innenfor datasikkerhet ble denne måneden preget av hackerangrepet mot Sony Pictures. Angripere kom seg inn i nettverket til Sony og kopierte ut store mengder informasjon. Blant annet ble eposten til flere av sjefene i firmaet lekket. Flere nyhetsmedier har laget saker med bakgrunn i informasjon fra lekkede eposter. Hackerne forlangte først penger for å slutte å lekke informasjon, deretter forlangte de at Sony skulle stoppe publiseringen av filmen “The Interview” som omhandlet Nord-Korea. USA har sagt at de med sikkerhet vet at Nord-Korea står bak angrepet og de har også innført nye sanksjoner mot landet med bakgrunn i angrepet. Mange sikkerhetseksperter er skeptiske til at Nord-Korea står bak.

New York Times hadde en artikkel om hvordan Sony-hacket kan ha gjort folk mer skeptiske til e-post. All e-post til flere ansatte hos Sony ble lekket i desember. Forfatteren mener at flere kan gå over til mer flyktige måter å kommunisere på som telefonsamtaler.

I Norge har Aftenposten skrevet mye om utstyr som har vært utplassert i Oslo for å overvåke mobilbrukere, såkalte IMSI-catchere. Falske basestasjoner ble blant annet oppdaget ved statsministerens bolig og stortinget. Utstyret kan brukes til å kartlegge hvem som beveger seg i området. Det er ukjent hvem som kontrollerer utstyret. NSM bekreftet at de også fant spor etter mistenkelig utstyr etter at de fortok egne undersøkelser. Noen dager etter publiseringen ble utstyret slått av.

BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) i Tyskland meldte i en rapport om et cyberangrep mot prosesstyringsanlegget i et stålverk. Angrepet førte til at en ovn ble overopphetet og dermed store fysiske skader på stålverket.

På Chaos Computer Club sin årlige konferanse, viste Jan Krissler eksempler på hvordan han ved hjelp av noen få bilder klarte å rekonstruere fingeravtrykk og åpne opp en låst telefon. Han skal også ha forklart hvordan han utførte dette mot Tysklands forsvarsminister Ursula von der Leyen ved hjelp av bilder fra pressekonferanser.

fredag 5. desember 2014

Oppsummering av nyhetsbildet november 2014

TSOC håndterte 303 hendelser i november, opp fra 203 oktober. Oppsvinget i hendelser skyldes i stor grad mange infeksjoner av bank-trojaneren Dridex i perioden. Det har også ellers vært et oppsving i maskiner infisert av forskjellige trojanere.


I november håndterte vi 173 DDoS-angrep, noe som var en oppgang fra 132 i oktober. De største angrepene i november var et par DNS-reflection-angrep på henholdsvis 27.4Gbps og 24.65 Gbps i fragmenterte pakker.


I starten av måneden avdekket svenske sikkerhetseksperter at mange svenske styringssystemer lå åpne på Internett. Dette dreie seg blant annet om varme-, ventilasjon-, tilgang- og alarmsystemer i mange offentlig bygg. I Danmark ble det lagt fram en intern rapport om sikkerheten i energinettet. Rapporten konkluderte med at datamaskinene som styrer nettet er vidåpne for angrep fra terrorister, hackere og fremmede stater.


En ny phishing-teknikk ble avdekket i november. Den benytter seg av en ondsinnet nettside som fungerer som proxy for målets hjemmeside, hvor målene er nettbutikker. Dette er en teknikk som vil gjøre det vanskeligere for offeret å oppdage at en blir phishet. Siden trafikken går gjennom en proxy, vil nettstedet brukeren besøker se helt vanlige ut og ha full funksjonalitet. Det er bare i sider for innleggelse av betalingsinformasjon osv. at angriperne endrer på utseendet til nettstedet.


FireEye rapporterte om en ny type angrep mot iOS kalt “Masque Attack”. Svakheten som angrepet utnytter går på at applikasjoner installert ved en distribusjonsløsning for større bedrifter kan utnyttes til å erstatte eksisterende applikasjoner så lenge begge applikasjonene deler samme "Bundle ID". Applikasjoner som er installert via denne distribusjonsløsningen går utenfor Apple Store og kan installeres på en enhet via trådløst nettverk. Brukeren vil få opp en advarsel før eventuell installasjon skjer og det regnes som vanskelig å utnytte svakheten i praksis.


Microsoft hadde denne måneden tre svært kritiske oppdateringer. Den ene svakheten lot en angriper kompromittere en maskin som hadde en TLS-kryptert tjeneste tilgengelig, f.eks. en epost- eller web-server. Svakhet nummer to lot en vanlig domene-bruker oppgradere seg selv til domene-admin. Svakhet nummer tre gjorde det mulig å kompromittere brukere av alle versjoner av Internet Explorer ved besøk på en spesielt utformet side. Sørg for at alle oppdateringer er på plass. Adobe ga også ut en kritisk oppdatering for Flash 11. november som ble utnyttet i exploit-kits etter få dager.


iPhone 5S, Samsung Galaxy S5, LG Nexus 5 og Amazon Fire Phone fikk alle gjennomgå under årets PacSec konferanse i Tokyo. Det ble oppdaget en såkalt "two bug attack" i iPhone 5S som resulterte i en fullstendig sandbox-escape i nettleseren Safari. Galaxy S5 og Nexus 5 hadde svakheter i NFC og Amazon Fire Phone hadde tre bugs i browseren sin.


Symantec og andre leverandører ga ut mye informasjon rundt den avanserte malwaren Regin. Verktøyet skal ha vært benyttet til digital spionasje mot statlige organisasjoner, eiere av infrastruktur og enkeltindivider i flere år. Trojaneren består av sofistikert kode og har moduler for langtidsovervåking av blant annet nettverkstrafikk og telefonsamtaler, samt fjerntilgang til maskiner. Trojanerens kompleksitet og modulære oppbygning sammenlignes med The Mask og Stuxnet, og indikerer at statlig aktør kan være ansvarlig. Mange mistenker at NSA og GCHQ står bak denne malwaren.

Sony Pictures ble mot slutten av måneden utsatt for et større angrep. Store mengder intern informasjon ble lekket ut og mange maskiner ble også slettet i angrepet. Det ble rapportert at ansatte måtte benytte seg av papir og blyant for å få gjort arbeidet sitt.

Oppsummering av nyhetsbildet oktober 2014

Antall håndterte hendelser sank til 203 i oktober, mot 254 i september. Når det gjelder typen hendelser er det ikke noe spesielt som skiller seg ut i oktober. Hovedsaklig er det forskjellige malware-familier som blir spredd via e-post, exploit-kits og ved å lure brukeren til å installere malware.

I oktober håndterte vi 132 DDoS-angrep, mot 96 i september. Flere av kundene som har TSOCs anti-DDoS-tjeneste ble angrepet denne måneden. SSDP-reflection angrep er fortsatt mye brukt.

Etter sårbarheten som ble oppdaget i Bash i september (Shellshock), fortsatte leverandører som VMware, OpenVPN og Oracle å patche denne svakheten i utstyr og programvare utover i oktober.

Detaljer rundt BadUSB ble sluppet i oktober. Sikkerhetsforskere har klart å omprogrammere firmware i et utvalg USB-minnepinner. Dette kan f.eks. gjøre det mulig å få en USB-enhet til først å presentere seg som en lagringsenhet, for deretter å skifte til et tastatur etter f.eks. én time. Enheten kan deretter installere malware ved hjelp av tastatur-trykk. Ekstra farlig er det at det er utviklet malware som igjen kan smitte nye minnepenner som blir satt inn i PCen, og dermed spre infeksjonen videre til nye PCer.

Google avslørte en svakhet i SSL v3.0 kalt “Poodle”. Svakheten gjorde det mulig for angripere med tilgang til trafikkstrømmen mellom klient og server å lese ut mindre mengder data, som f.eks. sesjon-cookies. Svakheten lar seg ikke enkelt utbedre og det anbefales å oppgradere til TLS v1.3. Både Microsoft, Firefox og Google har sagt at de er i ferd med å fase ut SSL.

Sikkerhetsleverandøren Invincea har oppdaget flere tilfeller av at personer innen forsvar- og romfartselskaper har blitt servert ondsinnede annonser som kun blir vist til dem, med bakgrunn i informasjon annonseselskapene har registrert om brukere på Internett. Disse ondsinnede annonsene sender personer til sider som har blitt hacket, hvor de så prøver å installere malware på maskinen. Dette er en ny måte å utføre målrettede angrep på.

Russiske angripere har vært i fokus denne måneden. US CERT har skrevet om Energetic Bear og deres kartlegging av olje og kraftbransjen. Denne grupperingen har vært aktive i Norge tidligere i år. Russiske hackere skal dessuten ha kompromittert det usikre nettverket i Det hvite hus. FireEye har også utgitt en ny rapport som avdekker en stor spionasjekampanje som skal være finansiert av Russland. Gruppen bak kampanjen, som FireEye kaller APT28, skal ikke ha vært interessert i finansiell informasjon, men har heller drevet etterretning mot forsvars- og geopolitiske forhold som gagner Russland. Det norske forsvaret blir antatt å ha vært et av målene på grunn av domenet “forsvaret[․]co” som er brukt av gruppen.

Forskere har funnet en ny metode for å sende ut data fra isolerte nettverk. Ved hjelp av skjermkort og skjerm greier de å generere radiosignaler på FM-båndet, som de fanger opp med FM-mottakeren til en mobiltelefon. Rekkevidden er rundt 7 meter med en effektiv bitrate på 13-60 bytes per sekund.

Kryptering av mobile håndsett medfører vanskeligheter for FBI. Både Apple og Google krypterer nå mobiltelefoner som standard. FBI kan dermed ikke få tilgang til innholdet i beslaglagte mobiler. Etter at møter med Apple og Google ikke har ført frem, går FBI nå til kongressen for å endre regelverket slik at de fortsatt lett skal få tilgang til innholdet.

Det kom fram at en av de største bankene i USA, JP Morgan Chase, ble angrepet i juli. 83 millioner personer og småbedrifter fikk deres persondata stjålet. Navn, adresser, telefonnumre og e-postadresser er på avveie, men det ser ikke ut til at kontonummer, passord eller penger er stjålet.

torsdag 2. oktober 2014

Oppsummering av nyhetsbildet september 2014

I september gikk antall håndterte hendelser opp til 254, fra 92 i august. Det er tydelig at aktiviteten har tatt seg kraftig opp etter sommeren. Vi ser også at flere brukere blir tatt av exploit-kits, gjerne ved hjelp av svakheter i Java eller Flash. Denne måneden så vi også en oppblomstring av maskiner infisert av trojaneren Pushdo. Vi ser også at en del maskiner igjen blir rammet av utpressingsprogramvare/ransomware.

I september håndterte vi 96 DDoS-angrep, mot 45 i august. Det største angrepet i perioden var på 33Gbps. Nesten halvparten av angrepene inneholdt trafikk av typen SSDP (Simple Service Discovery Protocol). I det siste har vi på TSOC sett en økning i bruk av protokollen SSDP i angrep. Dette er en protokoll som ofte er tilgjengelig på hjemmeroutere og andre nettverksenheter. Ellers er NTP- og DNS-reflection mye brukt som tidligere.

Den store saken i september var ShellShock, altså sårbarheten i systemet Bash på Unix, Linux og OS X-systemer. Svakheten lå i måten Bash tolket miljøvariabler som blir sendt inn til shellet. Det ble også oppdaget flere andre svakheter i Bash i kjølevannet av saken. Det var først og fremst eldre web-servere som var sårbare, men svakheten rammet også andre systemer som e-post- og VPN-servere. Klient-maskiner, som OS X, var sårbare, men det var ingen enkel måte å utnytte dem på. Det ble etter hvert oppdaget mange scanninger etter sårbare systemer på nettet og en del servere ble nok også kompromittert. Det har imidlertid ikke blitt meldt om spesielt alvorlige hendelser etter ShellShock. Det tok flere runder med patcher fra leverandørene før svakheten ble skikkelig lukket.

I september ble det også sluppet en liste med fem millioner Gmail-adresser og passord. Informasjonen kom fra en rekke ulike kilder; noe fra phishing og noe fra andre kompromitterte nettsider der Gmail-adresser var brukt til registrering. Mesteparten av informasjonen var gammel, men rundt 2% av brukernavn/passord-kombinasjonene virkert mot Googles egne tjenester på grunn av gjenbruk av passord. Ingen av Googles systemer var kompromittert i forbindelse med saken.

Det ble meldt om en svakhet i standard-nettleseren som fulgte med i Android-versjoner eldre enn versjon 4.4. Denne nettleseren oppdateres ikke lengre av Google. Svakheten gjør at en web-server som brukeren surfer til kan lese ut informasjon fra alle andre webforms og nettlesere på systemet. Det anbefales å bruke en nyere nettleser som Chrome, FireFox eller Opera som oppdateres jevnlig.

Apple kunngjorde denne måneden at de med innføringen av iOS 8 ikke lenger vil være i stand til å låse opp passord-beskyttede/krypterte iPhoner og iPader, selv om en rettkjennelse som tillater dette skulle foreligge. Google kom like etter med en tilsvarende kunngjøring om sin neste versjon av Android. I etterkant av nyhetene har justismyndigheter i USA protestert kraftig mot den oppgraderte sikkerheten.

Google's DoubleClick reklame-system eksponerte, sammen med reklamefirmaet Zedo, millioner av maskiner for den nylig oppdagede malwaren Zemot. Reklamen ble servert gjennom mange populære nettsteder. Tusenvis av maskiner ble infisert gjennom å se på reklamen. Det tok flere dager før det lyktes å fjerne den skadelige reklamen fullstendig.

I et forsøk på å stoppe ISPer, statlige etater og angripere fra å overvåke og sensurere internett, åpnet CloudFlare i slutten av september SSL uten kostnadstillegg for sine mer enn 2 milioner kunder. Dette doblet i løpet av få timer antallet SSL-krypterte nettsteder.

I september ble det annonsert at kraftbransjen stifter sitt eget sikkerhetsselskap, Kraftcert, som skal hjelpe med å beskytte bransjen mot dataangrep. Hafslund, Statkraft og Statnett går sammen om å opprette selskapet som skal ha 3-4 ansatte.

 
>